Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Klatreøkta samler inn og bruker informasjon om besøkende i denne webløsningen. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra løsningen vår og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Klatreøkta, ved generalsekretær, er behandlingsansvarlig for forbundets behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker løsningen å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på www.klatreokta.no. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Innhold

Drift & vedlikehold av nettsted

Catch Media AS er Klatreøkta sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av løsningen.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av løsningen, lagres på egne servere som driftes i Norge av leverandøren hos Syse AS. Det er kun Klatreøkta, Catch Media og Syse (begrenset) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Klatreøkta og Catch Media AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Vi har også en avtale om «offsite backup», der backup av våre data lagres. Denne driftes av Syse AS. Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Catch Media og Syse for sikring av data i forbindelse med drift av webløsning.

Webanalyse & informasjonskapsler (cookies)

Google Analytics

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig løsning, ser vi på brukermønsteret til de som bruker løsningen. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Klatreøkta bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. Dersom du er registert i et av systemene til Klatreøkta har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til klatring@klatring.no.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Publisert: 06.07.2018, Sist endret: 13.09.2023