Balanse og tyngdeoverføring

21. mai 2021

Mål for økt

Målet for økta er at deltakarane skal betre sine ferdigheiter innan balanse og tyngdeoverføring.

Nivå

Mellom

Intensitet

Oransje

Beskrivelse

Dette er ei klatreøkt som utfordrar deltaranes balanse og tyngdeoverføring, og koordinasjon. uansett kva bevegelse vi gjer i klatring er vi avhengige av balanse og tyngdeoverføring. For å bruke så lite krefter som som mogleg er det viktig å halde kroppen i balanse når ein klatrar. Vi seier at kroppen er i balanse når tyngdepunktet er sentrert i støtteflata. tyngdepunktet er det punktet kor vekta av kroppen er sentrert, og støtteflata er plata mellom dei punkta som berører bakken. Har du støttepunktet utanfor støtteflata er du i ubalanse. Støtteflata for ein klatrar er kontaktpunkta i veggen altså både hender og føter. Det å halde tyngdepunktet innanfor støtteflata er altså avgjerdande for å ha god balanse medan in klatrar. Øvingane i denne økta utfordrar klatraren på desse områda Vi etterstreber å ha fire kontaktpunkt i veggen når vi klatrar. Det vil seie at vi har fire kontaktpunkt før vi beveger oss og tre kontaktpunkt medan vi gjer beveginga. Dette betyr til dømes at skal vi flytte ein hand bør vi ha den andre handa og begge føtene i veggen. Om ein har gode tak aukar bevegelsesmoglegheitene og ein kan lene seg meir i ulike retningar. Med godt grep kan ein altså kompensere for dårleg balanse. Tyngdeoverføring går ut på å posisjonere kroppen slik at tyngdepunktet held fram med å vere sentrert i støtteflata når vi beveger oss. Den vanlegaste måten å gjere dette på er å flytte tyngdepunktet til venstre når ein flyttar venstre hand og omvendt. Riktig bruk av tyngdeoverføring fører til betre balanse, auka rekkevidde og mindre sløsing av krefter. Balanse og tyngdeoverføring er grunnleggande ferdigheiter i klatring, og derfor viktig å trene på (Mobråten og Christophersen, 2021, s. 45 og 46).Oppvarminga består av øvinga klappe hender og traverskrig. I klappe hender skal deltakarane stå på alle fire mot kvarande og forsøke å klappe kvarandre på skuldrane. Her får deltakarane generell oppvarming av hender skuldre og kroppen forøvrig. I traverskrig delast gruppa i to. Ein og ein skal traversere mot kvarandre i buldreveggen når dei møtast speler dei stein saks papir. Den som tapar må stille seg i køen igjen, medan den som vann får traversere heile vegen over. det laget som får alle sine deltakarar over fyrst har vunne. Her får deltakarane meir spesifikk oppvarming mot balanse og tyngdeoverføring. Ved å bruke ein arm til å halde seg fast medan dei speler med den andre må deltakarane finne riktig tyngdepungt til støtteflata med tre kontaktpunkt. Samtidig får dei lett beveging og oppvarming av kroppen gjennom å traversere i veggen.Hovuddelen består av tre øvingar. Motorikkløype for ungdom, klatre med ballpasning og kayayey. Motorikkløype for ungdom er ei hinderløype med element som utfordrar balanse og tyngdeoverføring. løypa innheld utfordringar som gjer at deltakarane må jobbe med korleis dei brukar og bevegar kroppen for å finne riktig tyngdepunkt, slik at dei held balansen og ikkje ramlar av elementa eller tråkkar i bakken. Klatring med ballpasning går ut på at deltakarane klatrar oppover i veggen medan dei kastar ein ball til kvarande. Her må deltakarane vere nøye med kor dei plasserar kroppen når dei kastar slik at dei ikkje mistar balansen. Ved å bruke ein arm til å halde seg fast medan dei kastar med den andre må deltakarane finne riktig tyngdepungt til støtteflata med tre kontaktpunkt. Her vert dei også utfordra med andre element som å kaste riktig slik at den andre klarar å ta i mot, og at dei vert meir og meir slitne jo høgare opp i veggen dei kjem. Kayayey går ut på at deltakaren skal klatre i veggen med ein ertepose på hovudet og unngå at den skal dette av. For å få til dette er ein avhengig av å halde kroppen i balanse. Riktig tyngdeoverføring og plasseringa av hender, føter og kroppen er avgjerdande for at ein ikkje mistar erteposen. Det desse tre øvingane har til felles er at dei inneheld element som tek vekk fokuset på det reint tekniske, men likevel utfordrar klatrarane på ein slik måte at dei er nøydde å få til god balanse og tyngdeoverføring for å klare å gjennomføre øvinga på ein god måte. Avslutningsøvinga er finn teipbiten. Den går ut på at ein i gruppa skal gjømme ein samankrølla teipbit i buldreveggen medan dei andre ikkje ser. Etterpå skal dei andre forsøke å finne denne. Her får deltakarane slutten av økta til å fritt utfalde seg i veggen og bruke klatring som leik og positiv aktivitet.

Total tid

1 time 30 minutter

Oppvarming

5 min

Klappe på hender

Fremgangsmåte

To og to står på alle fire (hender og knær/ føtter i bakken) med hodet mot hverandre, og så skal de prøve å klappe hverandre på hendene og ikke bli truffet selv.

Mål for øvelse

Oppvarme armene og skuldrene og samtidig styrke og puls.

Utstyr og metode

Flat bakken.

Vedlegg
15 min

Traverskrig

Fremgangsmåte

Del opp gruppen i to lag. Instruktøren må bestemme hvilke klatretak hver lag må få tak i for å vinne et poeng. Når førstemann fra hvert lag begynner med å klatre på tvers må de andre vente. Når de møtes i veggen må de leke med stein, saks eller papir mens de fremdeles holder seg til veggen. Dem som taper skal stå bakerst i køen i lagets kø. Så kan den neste komme i gang.

Mål for øvelse

Bevege seg fort og effektivt i veggen.

Utstyr og metode

Buldrevegg

Vedlegg

Hoveddel

20 min

Motorikkløype, ungdom

Fremgangsmåte

Sett sammen en løype med ulike bevegelsesutfordringer som deltakerne skal gjennom. Variere mellom vanlig gjennomføring, rally, idealtid, “floor is lava”.

Mål for øvelse

Betre balanse og kroppsbeherskelse

Utstyr og metode

Utstyr som passer øvelsene

Vedlegg
20 min

Klatre med ballpasning

Fremgangsmåte

Par øvelse der klatrer sentrer ballpasninger. Klatrer oppover tauveggen du stopper opp for å motta en softball og sentrer den videre før en klatrer videre til neste pasning kommer.

Mål for øvelse

Utfordrer utøveren på balanse, krafttilpasning og koordinasjonen

Utstyr og metode

Klatreutstyr og en softball

Vedlegg
20 min

Kayayey

Fremgangsmåte

Klatre med ertepose på hodet. Klatre med ertepose på hodet. Erteposen på hode tvinger fram myke klatreflytt og synsvinkelen oppover blir markant redusert.

Mål for øvelse

Utfordrer utøveren på øye-fot koordinasjon, krafttilpasning og balanse

Utstyr og metode

Klatreutstyr og en ertepose

Vedlegg

Avslutning

10 min

'Finn teipbiten'

Fremgangsmåte

En utvalgt i gruppen får en sammenkrøllet teipbit og får i oppgave å gjemme den et lurt sted i buldreveggen. Alle de andre i gruppen gjemmer seg på dette tidspunktet, så de ikke ser hvor den gjemmes. Når teipbiten er gjemt, får alle komme å lete. Den som finner den, får gjemme på nytt.

Mål for øvelse

Være lenger i veggen mens de buldre og bruker variert klatretak. Barna må ser veldig nøye på klatretak.

Utstyr og metode

Teip

Vedlegg